Lịch sử pháp lý khu đất tổ hợp dự án Ba Son – Sài Gòn, Quận 1

Lịch sử pháp lý Khu đất tổ hợp dự án phức hợp Ba Son – Sài Gòn, Quận 1 với nhiều biến chuyển sở hữu qua các đơn vị pháp nhân. Đến hiện tại đã cơ bản xác định được 2 chủ đầu tư tại đây là Vinhomes – Golden River và Masterise Homes – … Đọc tiếp Lịch sử pháp lý khu đất tổ hợp dự án Ba Son – Sài Gòn, Quận 1