Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – VTP Group

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – VTP Group là doanh nghiệp nổi tiếng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại bất động sản nhưng kín tiếng do bà Trương Mỹ Lan là chủ tịch. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Group) – tiền thân là Công ty tư doanh Vạn … Đọc tiếp Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – VTP Group