Nhiều Doanh nghiệp mời chào NĐT đổi trái phiếu sang Bất động sản

Xuất hiện tình trạng nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ trái phiếu bất động sản liên tục nhận được lời mời chào chuyển đổi sang sản phẩm bất động sản với mức chiết khấu lên đến 40-50% giá trị bán. Xuất hiện tình trạng mời nhà đầu tư đổi trái phiếu sang BĐS Thời … Đọc tiếp Nhiều Doanh nghiệp mời chào NĐT đổi trái phiếu sang Bất động sản