Masterise Homes ký kết hợp tác cùng 25 đối tác sàn đại lý chiến lược

Masterise Homes – Masterise Group ký kết và công bố hợp tác chiến lược cùng 25 sàn đại lý liên kết phân phối dự án hàng đầu thị trường Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngày 17/09/2020, Masterise Homes tổ chức lễ ký kết và công bố hợp tác chiến lược cùng 25 sàn liên … Đọc tiếp Masterise Homes ký kết hợp tác cùng 25 đối tác sàn đại lý chiến lược