Công ty xây dựng Turner (Mỹ) – Thương hiệu quốc tế hơn trăm năm tuổi

Công ty xây dựng Turner của Mỹ được xếp hạng nhất hoặc nhì trong các lĩnh vực chính của ngành xây dựng công trình trên thế giới. Tại Việt Nam, Turner đã tham gia xây dựng các công trình trở thành biểu tượng trong khu vực. Được thành lập từ năm 1902,  Công ty xây … Đọc tiếp Công ty xây dựng Turner (Mỹ) – Thương hiệu quốc tế hơn trăm năm tuổi